Васил Левски

Васил Левски

“Ако испечеля – печели цял народ, ако загубя – губя само мене си”