Archive

Включи се в мрежата на “Свободна България”

Има три основни начина за включване в Движението, които не се изключват взаимно (можеш да участваш и по трите начина): 1. Участвай с разработки на теми и/или законодателни инициативи. Ако имаш задълбочени интереси и по...

read more